Home / Thế giới rộng lớn, thời gian vô tận, cuộc đời ngắn ngủi, sinh ra từ hư không để trở về với hư không

Thế giới rộng lớn, thời gian vô tận, cuộc đời ngắn ngủi, sinh ra từ hư không để trở về với hư không

Thiên thần thường chỉ lướt qua trong cuộc đời chúng ta, mang cho ta ước mơ, mang cho ta niềm tin, để lại trong ta những kỷ niệm thật đẹp rồi quay về nơi thiên đường, chỉ còn ta và tháng ngày dài rong ruổi trên con đường rộng lớn, chúng ta cứ đi mãi đi mãi rồi cũng sẽ về nơi bắt đầu, nơi mà ta chưa từng tồn tại, thời gian thì vẫn cứ trôi, ta vẫn cứ bước, vẫn phải tiếp tục viết tiếp câu chuyện của đời mình

Mong kiếp sau gặp lại!